Tổng đài Voip cho doanh nghiệp

Tổng đài IP (viết tắt của Voice over Internet Protocol) , là loại tổng đài thế hệ mới hoạt động đựa trên công nghệ IP.

  • 2019

Ảo hóa máy chủ doanh nghiệp

Giúp cải tiến trong quản lý tài nguyên máy chủ hiệu quả, linh động, hoạt động liên tục không gián đoạn.

  • 2635
Zalo