Ảo hóa máy chủ doanh nghiệp

  • Ngày tạo
  • Phân loại
    Giải pháp
  • Lượt xem

Công nghệ ảo hóa máy chủ là gì?

Giả sử bạn có 1 máy chủ cài Domain Server, 1 máy chủ cài WebServer, 1 máy chủ cài Linux. Tình huống đặt ra như sau:

1. Rằng bạn đã thực sự sử dụng hết tài nguyên của mỗi máy chủ?

2. Một trong số các máy chủ bị hư và phải ngưng phục vụ để sửa chữa thì thời gian đó bạn vận hành công việc như thế nào?

Công nghệ ảo hóa ra đời giúp cải tiến trong quản lý tài nguyên máy chủ hiệu quả, linh động và các máy ảo sẽ hoạt động liên tục không gián đoạn bởi các giải pháp dự phòng mà chỉ công nghệ ảo hóa mới giải quyết được.

Đối tượng nào cần thiết triển khai?

- Doanh nghiệp có nhiều máy chủ cần quản lý.

- Doanh nghiệp muốn đầu tư tiết kiệm và hợp lý.

- Doanh nghiệp muốn nâng cấp các máy chủ vật lý sang máy chủ ảo nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Phiên bản mới nhất : VMWare Vsphere 12.0