Dịch vụ Dynamic DNS - Thay thế IP tĩnh

  • Ngày tạo
  • Phân loại
    Giải pháp
  • Lượt xem

Cung cấp dịch vụ Dynamic DNS phân phối từ Noip.com. Thay thế IP tĩnh giá cao của nhà mạng

Ai có nhu cầu sử dụng Noip.com?

1. Doanh nghiệp không có thuê bao IP tĩnh muốn chia sẽ ứng dụng chạy bằng internet, máy chủ database đặt tại doanh nghiệp.
2. Nhà cung cấp camera cần IP tĩnh để cấu hình cho khách hàng xem camera qua smartphone.
3. Lập trình viên muốn xây dựng Hosting Server tại nhà
4. Quản trị mạng cần IP tĩnh thiết lập các hệ thống hạ tầng: VPN, File server, Nat Server,....

 

 

Hệ thống tên miền động (Dynamic DNS).

Nói một cách ngắn gọn, Dynamic DNS là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao (do không phải mọi máy tính đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ DNS động (Dynamic DNS) cung cấp một chương trình đặc biệt chạy trên máy tính của người sử dụng dịch vụ dynamic DNS gọi là Dynamic Dns Client. Chương trình này giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù máy chủ có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống máy chủ DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

 

Vậy đối tượng nên sử dụng dynamic DNS là ai ?

Những đối tượng không sử dụng dịch vụ kết nối Internet trực tiếp leased-line với địa chỉ IP tĩnh mà thuê kết nối Internet gián tiếp dialup hoặc dịch vụ ADSL có địa chỉ IP động, nếu đăng ký sử dụng Dynamic DNS hoàn toàn có thể tự duy trì máy chủ dịch vụ của mình.
Đặc biệt, các thuê bao ADSL với số lượng ngày càng tăng nhanh sẽ rất hưởng ứng dịch vụ dynamic DNS bởi vì với dynamic DNS, thuê bao ADSL (thường là các tổ chức) có khả năng tự duy trì máy chủ dịch vụ (mail, web, ftp…server), không phải thuê dịch vụ mail hosting, web hosting của ISP vốn rất tốn kém. Việc tự duy trì máy chủ trước đây vốn chỉ có thể đối với các tổ chức có kết nối trực tiếp leased-line vốn là một dạng dịch vụ kết nối giá thành cao.