Tổng đài Voip cho doanh nghiệp

  • Ngày tạo
  • Phân loại
    Giải pháp
  • Lượt xem

Tổng đài VoIP cho doanh nghiệp


Tổng đài VoIP là gì?

Tổng đài IP (viết tắt của Voice over Internet Protocol) , là loại tổng đài thế hệ mới hoạt động đựa trên công nghệ IP chạy trên nền internet. Tổng đài IP sử dụng chung hạ tầng của mạng LAN và chuyển tiếng nói thành các gói dữ liệu và truyền đi cùng với các dữ liệu khác của mạng nội bộ. Tổng đài IP thích hợp cho các công ty có chi nhánh ở nhiều địa phương khác nhau và các công ty có nhu cầu liên lạc quốc tế thường xuyên.

 

Mô hình tổng quan

 


Các đối tượng thích hợp triển khai:

- Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu liên lạc viễn thông, nhưng không muốn đầu tư tổng đài và quản lý.
- Có nhiều bộ phận hoạt động ở các địa điểm khác nhau.
- Khách hàng sử dụng Văn Phòng Ảo
- Muốn ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và trang bị tổng đài IP để đáp ứng nhu cầu đó.