Phần mềm Nha khoa Nextsoft

Phần mềm kế toán bán hàng Nextsoft - chỉnh sửa theo nghiệp vụ khách hàng.

Đăng ký sử dụng thử

Chức năng chính của phần mềm

Hạch toán tài khoản

Giải pháp Quản lý toàn diện, chặt chẻ. Thỏa mãn Tiêu chuẩn Phần mềm Kế toán theo thông tư Số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quản lý phân phối

Quản lý mua hàng, nhập kho và công nợ phải trả, Quản lý bán hàng, xuất kho và công nợ phải thu.

Ngân sách - dòng tiền

Ngân sách dòng tiền, ngân sách mua sắm, ngân sách bán hàng,Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Phân bổ chi phí

Phân bổ khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, thuê tài chính & bao thanh toán.

Kế toán sản xuất

Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành từ đơn giản đến phức tạp.

Báo cáo quán trị

Hệ thống báo cáo quản trị đa chiều, có khả năng tùy biến giúp quản lý doanh nghiệp dễ dàng phân tích, ra quyết định theo thời gian thực.

Phân quyền

Hệ thống phân quyền chặt chẽ chức năng cho từng vị trí, chức vụ của người sử dụng.

Hóa đơn điện tử

Phần mềm kết nối trực tiếp đến nhà phát hành hóa đơn điện tử không thông qua giao diện Web.

Đa chi nhánh

Phù hợp cho các cty có nhiều đơn vị bán hàng. Báo cáo thời gian thực về tổng công ty

Ứng dụng mobile

Ứng dụng mobile Android IOS (theo nghiệp vụ) nhỏ gọn kèm theo sẽ giúp người sử dụng nắm bắt thông tin, xử lý công việc nhanh chóng.

Gia công nghiệp vụ

Ngoài gói có sẵn, NEXTSOFT đóng vai trò tư vấn, gia công theo nghiệp vụ phát sinh của từng khách hàng riêng biệt.

Hỗ trợ - Bảo trì

Nhân viên NEXTSOFT sẽ đồng hành cùng quý khách hàng xuyên suốt trong quá trình sử dụng. Hỗ trợ online 24/7

Đối tác đã tin dùng sản phẩm phần mềm Nextsoft

Bảng giá & chức năng chính